Tôi bị đau cổ tay, chắc do dùng bàn phím máy tính nhỏ mà mình phải gõ nhiều. Có loại bàn phím ergonomic phù hợp là Kinesis Freestyle 2, bàn phím được tách thành hai nửa để có thể kéo ra hai bên cho vừa chiều rộng vai, giúp cổ tay không phải bẻ khi gõ 10 ngón. Tuy nhiên cái bàn phím đó mắc quá, gần 150€. Tôi tạm dùng 2 bàn phím để cho hai tay sử dụng, mỗi bàn phím đều là bàn phím hoàn chỉnh. Sau này chắc mua bàn phím kiểu chơi game chỉ dành cho tay trái (nửa bàn phím), giá khoảng 30€, để dùng ghép với một bàn phím full.

Chỉnh bàn phím cho đỡ đau cổ tay
Tagged on:         
%d bloggers like this: