Tổ chức Flipped Learning Global có khóa học ngắn này (chỉ tốn 1.5 giờ để học hết khóa học) về các gợi ý giúp các trường học và giáo viên (chủ yếu cấp 2-3) chuyển từ dạy học truyền thống sang dạy học qua mạng internet:

https://learn.flglobal.org/courses/rtol7-rapid-transition-to-online-learning-1

Tôi vừa học xong các nội dung ở đó, có ghi chú tiếng Việt vào file tài liệu PDF của khóa học:

RTOLMasterDocumentFile30vB-DMDang_note

Tóm tắt: lộ trình họ đặt ra có 12 bước, bắt đầu từ việc xác định những gì mà giáo viên và học sinh có thể sử dụng (công cụ, phần mềm, dịch vụ online), rồi lên kế hoạch để thực hiện các bài giảng online, cách tạo video bài giảng như thế nào cho thu hút học sinh, gợi ý một số hoạt động dành cho hai nhóm công việc: cho học sinh chuẩn bị trước bằng cách tự học, và gặp mặt trực tiếp giữa giáo viên với học sinh qua hình thức nói chuyện như video chat.

“Flipped Learning” tạm dịch là “học đảo ngược”, phương pháp này đã tồn tại từ nhiều năm qua, ý tưởng chính là thay lối học truyền thống ở trên lớp bằng cách học từ xa, ở đó người học có sự chủ động học tập ở nhà và giáo viên không giảng tất cả mà đóng vai trò dẫn dắt, trợ giúp khi gặp mặt trên lớp.

Lộ trình chuẩn bị để chuyển đổi nhanh sang việc dạy học online
Tagged on:     
%d bloggers like this: