Brain POP (https://www.brainpop.com) là trang web có dữ liệu bài giảng cho trẻ em từ mẫu giáo đến bậc trung học ở Mỹ, hỗ trợ các trẻ tự tìm tòi kiến thức cũng như hỗ trợ các giáo viên dùng trong lớp học. Họ có hai mảng BrainPOP (cho thiếu niên) và BrainPOP Jr. (Junior, cho nhi đồng), ở đó có nhiều video minh họa kiến thức, các trò chơi trên máy tính, các bài tập như dự án lập trình… bên cạnh đó họ cũng có BrainPOP ELL để phục vụ người muốn học tiếng Anh. Bạn tôi ở Mỹ cho biết con mình ở nhà biết trang Brain POP để tự tìm hiểu thông tin, rồi trao đổi với người lớn.

Brain POP vừa nâng cấp trang web để hỗ trợ người dùng truy cập miễn phí nội dung của họ trong dịp dịch virus Corona. Đây là một nguồn học liệu tốt, rất đáng để tìm hiểu.

Để đăng ký tham gia truy cập Brain POP miễn phí: https://go.brainpop.com/COVID19

Một số trang khác để tìm hiểu thêm về Brain POP:

+ Trang tài nguyên hỗ trợ giáo viên (các công cụ tạo học liệu, gợi ý cách kết nối với hoạt động của trẻ khi học ở nhà…) : https://educators.brainpop.com/

+ Trò chơi kiến thức cho trẻ em: https://www.brainpop.com/games/

+ Trò chơi kiến thức cho trẻ nhi đồng: https://jr.brainpop.com/games/

+ Danh mục các nội dung về khoa học cho trẻ mẫu giáo đến cấp 1 (cần có account để sử dụng): https://jr.brainpop.com/science/

+ Danh mục các nội dung về khoa học cho trẻ cấp 1 đến cấp 2 (cần có account để sử dụng): https://www.brainpop.com/science/

(Brain POP có nội dung ở nhiều môn học, ngoài khoa học (tự nhiên) còn có khoa học xã hội (social studies), tiếng Anh, toán, sức khỏe, nghệ thuật và âm nhạc…)

+ Một số tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động (học tập) ở nhà cho trẻ em:

Home Activities K-2

Home Activities 3-5

Home Activities 6-8

Home Activities 9-12

Distance Learning Plan: Protecting our Earth

Extensive online and printable versions

Distance Learning Plan: Building Inner Strength

Extensive online and printable versions

Video Tutorial

Family Tips PDF collection

Source: https://educators.brainpop.com/school-home-connection-resources/

+ Một số webinar để giải thích thêm cho các giáo viên cách sử dụng tài nguyên ở BrainPOP:

Upcoming Webinars

Distance Learning with BrainPOP – An Overview

Join the BrainPOP Educators team as they guide you though all that BrainPOP and BrainPOP Jr. have to offer–including and beyond the popular movies and quizzes. Learn how to leverage the resources–from a concept-mapping tool to a movie-maker and more–to provide academically rigorous, meaningful, and entertaining learning experiences.

Best for Teachers k-12 who are new to BrainPOP.
Tuesday April 14 6:00PM ET
Tuesday April 21 3:00PM ET
Tuesday April 28 5:00PM ET

Using BrainPOP Tools for Distance Learning:  Make-a-Movie (Grades 3-8+)

Did you know your students can make their very own BrainPOP-style movies? Make-a-Movie is easy-to-use, safe, and ideal way for students to show what they know while learning at home. This webinar provides a tutorial on using all of the features of BrainPOP’s movie-making tool and how to leverage it to meet students’ varying needs.
Wednesday April 15 3:00PM ET

Planning Your Week of Distance Learning with BrainPOP and BrainPOP Jr. 

Need help planning weekly distance learning lessons? This webinar shows you how to pace and assign specific grade-level activities over the course of a week. Topics reflect spring curricula.
Best for teachers who participated in a “Distance Learning with BrainPOP – Overview” webinar 
Thursday April 16 3:00PM ET

BrainPOP Tools for Distance Learning: Make-a-Map 

BrainPOP’s flexible, easy-to-use, interactive concept mapping tool–Make-a-Map–is an ideal resource for distance learning. In this webinar, discover how students can incorporate text, images, and clips from BrainPOP and BrainPOP Jr. movies to actively construct knowledge and make connections between ideas, then submit to you for assessment.
Best for teachers who participated in a “Distance Learning with BrainPOP – Overview” webinar
Wednesday April 22 3:00PM ET

Distance Learning Tales from the Field: Certified BrainPOP Educators Panel

Join this panel of Certified BrainPOP Educators to learn about using BrainPOP for distance learning. Panelists will discuss strategies to maintain continuity for students, cover curriculum, facilitate formative assessment, address social emotional learning, and more.
Best for teachers who participated in a “Distance Learning with BrainPOP – Overview” webinar 
Thursday April 23 3:00PM ET

Assessing Distance Learning with BrainPOP Jr. (Grades K-3)

In this webinar, discover all of BrainPOP Jr.’s built-in assessment features and how to leverage them for distance learning.  Learn how to use multi-level quizzes and how to make a customized quiz to meet your students’ specific needs using the Quiz Mixer.  Discover how completed assignments and creative projects serve as authentic assessments.
Best for teachers who participated in a “Distance Learning with BrainPOP – Overview” webinar 
Wednesday April 29 3:30PM ET

Assessing Distance Learning with BrainPOP (Grades 3-8+)

How can you effectively assess students’ learning when they’re at home? In this webinar, we demonstrate how to leverageBrainPOP quizzes to assess learning. Also learn to use the Quiz Mixer to create your own quizzes to meet your students’ different needs. Finally, see how completed assignments and creative projects provide seamless and authentic ways to assess student understanding.
Best for teachers who participated in a “Distance Learning with BrainPOP – Overview” webinar.
Thursday April 30 3:00 PM ET

Source: https://educators.brainpop.com/professional-development/webinars/webinarregistration/

BrainPOP hỗ trợ miễn phí truy cập học liệu cho trẻ tự học vào dịp dịch COVID-19
%d bloggers like this: