Xử lý chai nhựa PET

Tại sao Ecobrick là một ý tưởng tồi cho việc tái chế, ít nhất là trong việc sử dụng chai nhựa làm gạch như cách Ecobrick làm. Đầu tiên, chúng ta đều biết chai nhựa là sản phẩm công nghiệp