Posts Tagged: đại học Humboldt

Bài phỏng vấn của nhật báo Thanh Niên

  “MỘT ĐỜI CÙNG SÁCH” (Do nhà báo Đăng Nguyên thực hiện)   Sự nhút nhát của tôi trong thực tế là cái ô, cái khiên. Nó đã che chở và cho phép tôi phát triển. Mahatma Gandhi Có một loại yếu đuối nhất định cho phép chúng ta nhìn thấy sự vật hiện ra

Read on »

Lời tựa cho Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại

  CUỘC CẠNH TRANH CHẤT XÁM VĨ ĐẠI1 The Great Brain Race. How Global Universities Are Reshaping the World. Tác giả: Ben Wildavsky Giới thiệu và Cảm nghĩ Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Dưới đây là bài viết giới thiệu quyển Cuộc cạnh tranh Chất xám vĩ đại của tác giả Ben Wildavsky,

Read on »

Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm

  KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810−2010) Chủ biên: Ngô Bảo Châu – Pierre Darriulat – Cao Huy Thuần Hoàng Tụy – Nguyễn Xuân Xanh – Phạm Xuân Yêm (Được trao Giải Sách Hay 2012) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Chân lý là đứa con của Thời đại, không phải của quyền uy.

Read on »