Posts By: admin

Sách Einstein, Thuyết tương đối hẹp và rộng

  SÁCH EINSTEIN −THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP VÀ RỘNG (VIẾT CHO ĐẠI CHÚNG) IN LẦN THỨ NĂM (2014-2018)   Với thuyết tương đối Einstein, tư duy của nhân loại về vũ trụ đã bước lên tới một bậc thang mới. Tình huống giống như một bức tường từng ngăn cách chúng ta với sự thật

Read on »