Posts Tagged: đại học

Sức ỳ của ý thức khoa học Việt Nam

  SỨC Ỳ CỦA Ý THỨC KHOA HỌC VIỆT NAM Nguyễn Lê Tiến & Nguyễn Xuân Xanh   Bài dưới đây thoát thai từ một cuộc đối thoại tự phát trên mạng Tủ sách Nhất nghệ tinh ngày 2 tháng 7 năm 2019 và những ngày sau đó (sau đó được các giả biên tập

Read on »

Bài phỏng vấn của nhật báo Thanh Niên

  “MỘT ĐỜI CÙNG SÁCH” (Do nhà báo Đăng Nguyên thực hiện)   Sự nhút nhát của tôi trong thực tế là cái ô, cái khiên. Nó đã che chở và cho phép tôi phát triển. Mahatma Gandhi Có một loại yếu đuối nhất định cho phép chúng ta nhìn thấy sự vật hiện ra

Read on »

Buchvorstellung: ĐẠI HỌC (UNIVERSITÄT) von Nguyễn Xuân Xanh

  BUCHVORSTELLUNG ĐẠI HỌC oder UNIVERSITÄT NGUYỄN XUÂN XANH   Die Universität ist eine Schule, aber eine einzigartige Schule. An ihr soll nicht nur unterrichtet werden, sondern der Schüler an der Forschung teilnehmen und dadurch zu einer sein Leben bestimmden wissenschaftlichen Bildung kommen. Die Schüler sind der Idee nach selbständige, selbstverantwortliche, ihren Lehrern kritisch folgende

Read on »

Giới thiệu sách ĐẠI HỌC của Nguyễn Xuân Xanh

  Giới thiệu sách ĐẠI HỌC của Nguyễn Xuân Xanh   Cập nhật: Xem bài phát biểu nhân dịp ĐẠI HỌC được trao GIẢI SÁCH HAY 2019: ĐẠI HỌC nhận được Giải Sách Hay 2019 và trả lời phỏng vấn báo DOANHNHANPLUS 2019: Không thể có quốc gia mạnh với các đại học yếu  

Read on »

Lời tựa cho Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại

  CUỘC CẠNH TRANH CHẤT XÁM VĨ ĐẠI1 The Great Brain Race. How Global Universities Are Reshaping the World. Tác giả: Ben Wildavsky Giới thiệu và Cảm nghĩ Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Dưới đây là bài viết giới thiệu quyển Cuộc cạnh tranh Chất xám vĩ đại của tác giả Ben Wildavsky,

Read on »

Diễn từ Giải Sách Hay cho Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm

  Đại Học theo tinh thần Humboldt – Nền tảng của sự phồn vinh Nguyễn Xuân Xanh   (VOV5)- Giải thưởng “Sách hay 2012” vừa được trao trung tuần tháng 9, vinh danh 14 tác phẩm. Giải thưởng năm nay có chủ đề “Sách và Khai minh” nhằm nêu bật ý nghĩa sách như một

Read on »

Giáo dục nào cho tương lai?

GIÁO DỤC NÀO CHO TƯƠNG LAI?(1) Nguyễn Xuân Xanh   Thích nghi hay tiêu vong, mãi mãi là mệnh lệnh nghiệt ngã của tự nhiên. H.G. Wells Một lược sử thế giới, 1922   Thứ nhất. Mục đích giáo dục Để mở đầu, xin được trích dẫn những lời sắc bén của Vị bộ trưởng

Read on »

Diễn văn năm học mới

  KHOA HỌC, ĐẠI HỌC và LÝ TƯỞNG TUỔI TRẺ(1) Nguyễn Xuân Xanh                                                          Bạn đã sinh ra với tiềm năng. Bạn đã sinh ra với tư chất tốt và lòng tin. Bạn đã sinh ra với các lý tưởng và những giấc mơ. Bạn đã sinh ra với sự vĩ đại. Bạn đã

Read on »