Posts Tagged: vật lý

Tôi là sản phẩm của hai nền văn hóa: C. N. Yang

  Dương Chấn Ninh: “Tôi là sản phẩm của cả hai nền văn hóa” Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Đây là bài viết được đăng lần đầu tiên trong tạp chí Tia Sáng, tháng 6, năm 2011. Nay xin giới thiệu lại. NXX 7/2017 Trong diễn từ đọc tại tiệc chiêu đãi các

Read on »