Posts By: doanminhdang

Tại sao người Nhật mê đọc sách?

    Tại sao người Nhật mê đọc sách? Nguyễn Xuân Xanh   Không có thú vui nào trên thế giới có thể so sánh được với thú vui đọc sách. Khi người ta cảm nhận được sự đàm thoại riêng tư với thế giới người hiền, thì đó là thú vui duy nhất không

Read on »