Posts By: nxxanh

Einstein ăn Giáng Sinh

ALBERT EINSTEIN ĂN GIÁNG SINH   Giáng Sinh này chưa thể nghỉ đâu Thuyết trường thống nhẫt vẫn…còn lâu Gà tây, ngỗng nướng, hãy đợi đấy Bản đồ vũ trụ, Chúa cất đâu?     NXX Giáng Sinh 2020

Read on »

Ludwig van Beethoven sắp 250 tuổi

LUDWIG VAN BEETHOVEN SẮP 250 TUỔI NGUYỄN XUÂN XANH (viết ngày 16/12/2019)   “Chỉ có nghệ thuật và khoa học mới nâng con người lên tầm của Chúa“                                                                    Ludwig van Beethoven.   Tôi đã từng nguyền rủa Đấng sáng thế (Creator) và sự tồn tại của tôi. […] Nếu thật sự có thể, tôi

Read on »

Tiểu sử Donald Keene

DONALD KEENE VÀ NHẬT BẢN NGUYỄN XUÂN XANH giới thiệu   Tôi không thể không nghĩ rằng mình có mối liên hệ duyên nghiệp đặc biệt nào với đất nước và người dân Nhật Bản. Donald Keene   Niềm vui chưa trọn vẹn, tác giả Donald Keene chưa nhìn thấy được bản tiếng Việt của

Read on »

Dẫn nhập sách Hoàng đế Minh Trị của Donald Keene

HOÀNG ĐẾ MINH TRỊ và THẾ GIỚI CỦA ÔNG Tác giả DONALD KEENE   NGUYỄN XUÂN XANH GIỚI THIỆU   “Có quốc gia nào trung quân, ái quốc hơn (Nhật Bản) không?” “Không có” (Trong tác phẩm Võ Sĩ Đạo) Hởi các thần dân, hãy hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương đối với anh

Read on »