Uncategorized

Yutaka Taniyama và Thời đại của anh

YUTAKA TANIYAMA VÀ THỜI ĐẠI CỦA ANH Hồi tưởng rất cá nhân GORO SHIMURA[1] Nguyễn Xuân Xanh dịch   Yutaka Taniyama là ai? Cái chết của anh giống như Thượng Đế đã thiết kế anh phải làm một nhà toán học trinh khiết, chứ không phải là một người đàn ông của gia đình. Đó

Read on »

Mai Thi Nguyễn-Kim và Tác phẩm

MAI THI NGUYỄN-KIM CON NGƯỜI VÀ TÁC PHẨM Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Mai Thi Nguyễn-Kim như “nhà pháp thuật” đang hành động trong chương trình TERRA X – “Thế giới kỳ diệu của Hóa học” (cùng với Harald Lesch und Philip Häusser trong team)   Không có một khoảnh khắc, không một hơi thở

Read on »

Vô cùng thương tiếc Huỳnh Bửu Sơn

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HUỲNH BỬU SƠN Dân Việt đang hăng hái làm giàu, giới trung lưu khá giả ngày càng đông, giới tinh hoa trí thức Việt, bao gồm lực lượng doanh nhân trẻ, ham học, chịu khó, có tư tưởng tiến bộ, có lòng yêu nước, có điều kiện tiếp thu kiến thức

Read on »

Sách Kỹ Thuật Y Sinh do Võ Văn Tới làm chủ biên

SÁCH KỸ THUẬT Y SINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KHOA Y Võ Văn Tới làm chủ biên cùng với các cộng sự Nguyễn Thị Hiệp – Hà Thị Thanh Hương – Vòng Bính Long – Nguyễn Ngọc Quang – Nguyễn Hoài Thương. Lời nói đầu Anh Võ Văn Tới cùng

Read on »

Tocqueville nói về nước Mỹ và Nga 187 năm trước

NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA TOCQUEVILLE VỀ NƯỚC MỸ VÀ NGA (1835) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Alexis de Tocqueville (1805-1859) Vào thời điểm hiện tại, có hai quốc gia lớn trên thế giới dường như đang hướng đến cùng một mục tiêu, mặc dù họ xuất phát từ những điểm khác nhau: tôi

Read on »

Vladimir Putin nói gì trong Thông điệp Thiên niên kỷ?

VLADIMIR PUTIN NÓI GÌ TRONG THÔNG ĐIỆP THIÊN NIÊN KỶ?  (1999) Lời nói đầu. Năm 1999, với tư cách tổng thống lâm thời, trước khi làm tổng thống chính thức vào năm sau, Putin đã có bài phát biểu như thông điệp thiên niên kỷ[1], phát thảo chương trình hành động của mình để phát

Read on »

Bàn về Lễ (II)

Ý NGHĨA CỘI NGUỒN CỦA LỄ LÀ GÌ? Matsushita Kônosuke (*) Nhà sáng lập Panasonic Người dịch : Nguyễn Sơn Hùng      Không được quên lễ trong ứng xử hàng ngày. Người không biết lễ là khiếm nhã, hạ cấp. Matsushita Kônosuke   Matsushita Kônosuke (1894-1989) Lời nói đầu Tiếp theo bài Bàn về

Read on »