Martin Luther King Jr.: Bạo loạn là ngôn ngữ của những gì chưa được lắng nghe

by , under Uncategorized

BẠO LOẠN LÀ NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG GÌ

CHƯA ĐƯỢC LẮNG NGHE

MARTIN LUTHER KING Jr.

Lời nói đầu. Dưới đây là trích đoạn từ một bài diễn văn năm 1967 có tiêu đề “The Other America” – Nước Mỹ Khác – của mục sư Martin Luther King Jr., nhà đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền, hòa bình và chống phân biệt chủng tộc, được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1964. Năm sau đó, tháng 4, 1968, ông bị ám sát. Những lời dưới đây giúp soi sáng tình hình hôm nay của nước Mỹ. Xem thêm cùng đề tài bài của tác giả Nikole Hannah-Jones: Hoa Kỳ không phải là một nền dân chủ, cho đến khi người Mỹ da đen làm cho nó trở thành như thế

 

Mục sư Martin Luther King Jr. (1929-1968)

 

Hãy để tôi nói, như tôi đã luôn luôn nói, và sẽ luôn luôn tiếp tục nói, rằng bạo loạn là có tính hủy hoại về mặt xã hội và tự làm hại mình. Tôi vẫn tin rằng bất bạo động là vũ khí mạnh mẽ nhất dành cho những người bị áp bức trong cuộc đấu tranh của họ vì tự do và công lý. Tôi cảm thấy rằng bạo lực sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề xã hội hơn là chúng sẽ giải quyết được. Đích thực, đối với người da đen, nghĩ đến một cuộc cách mạng bạo lực ở Hoa Kỳ là phi thực tế. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục lên án bạo loạn, và tiếp tục nói với anh chị em của tôi rằng đây không phải là cách đúng đắn, và tiếp tục khẳng định rằng không có con đường nào khác hơn.

Nhưng đồng thời, tôi cũng cần lên án mạnh mẽ các điều kiện khiến cho con người cảm thấy họ phải tham gia vào các hoạt động bạo loạn, như tôi lên án bạo loạn. Tôi nghĩ nước Mỹ phải thấy rằng bạo loạn không phát triển mà không có gốc rễ của nó. Một số điều kiện sống tiếp tục tồn tại trong xã hội của chúng ta phải bị lên án mạnh mẽ như chúng ta lên án bạo loạn. Nhưng trong phân tích cuối cùng, một cuộc bạo loạn là ngôn ngữ của những gì chưa được lắng nghe. Và điều gì nước Mỹ đã không nghe thấy? Nước Mỹ đã không nghe thấy rằng hoàn cảnh khốn khổ của những người da đen nghèo khó đã trở nên tồi tệ đi trong những năm qua. Nước Mỹ đã không nghe thấy rằng những lời hứa về tự do và công lý đã không được thực hiện. Nước Mỹ đã không nghe thấy rằng các bộ phận lớn của xã hội người da trắng chỉ quan tâm đến sự yên ắn và hiện trạng của họ hơn là đến công lý, bình đẳng và nhân bản. Và theo một nghĩa thực tế, những mùa hè nóng bỏng của các cuộc bạo loạn của quốc gia chúng ta đã được gây ra bởi những mùa đông lạnh giá của sự chậm trễ của quốc gia chúng ta. Và chừng nào nước Mỹ còn trì hoãn công lý, chúng ta còn chứng kiến những sự tái diễn bạo lực và bạo loạn hết lần này đến lần khác xảy ra. Công bằng xã hội và tiến bộ là những cái bảo đảm tốt nhất để ngăn ngừa bạo loạn.

HẾT TRÍCH DẪN