Posts Tagged: ánh sáng

Năm quốc tế ánh sáng 2015

Dẫn nhập về NĂM QUỐC TẾ ÁNH SÁNG 2015 Đánh dấu 1000 năm tác phẩm qui mô về quang học của nhà khoa học Hổi giáo Ibn al-Haytham   Trong đêm tối của tim tôi Dọc theo một con đường hẹp Tôi dò dẫm; và nhìn kìa− ánh sáng! Một vùng đất bát ngát của

Read on »