Posts Tagged: lòng trắc ẩn

Trách nhiệm công dân

    TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN(1) Nguyễn Xuân Xanh   Ở đâu không có tầm nhìn, con người sẽ tàn lụi Ngạn ngữ Tôi không sợ nói rằng, trong tất cả các loại triết học, thì triết học đạo đức là cái thích hợp nhất cho nhu cầu của con người thời đại chúng ta.

Read on »