Posts Tagged: Chuck Feeney

Chuck Feeney: “Chuyện bây giờ mới kể”

(I)  Anh Chị và các bạn chắc đã biết về nhà tỉ phú Mỹ hoạt động nhân ái (philanthropist) nổi tiếng này, “keo kiệt” với bản thân, nhưng hào phóng với thiên hạ. Tin trên mạng Việt về ông không thiếu. Ông đã mang tặng VN tổng số tiền $220 triệu cho các đề án

Read on »