Posts Tagged: Gettysburg

Diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln

  DIỄN VĂN GETTYSBURG HUYỀN THOẠI CỦA ABRAHAM LINCOLN 150 NĂM (1863-2013) Nguyễn Xuân Xanh (27.2.2014) Lời nói đầu. Bài diễn văn huyền thoại này được dịch sang tiếng Việt và đăng lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007 tại trang web Diễn đàn: https://www.diendan.org/dich-thuat/dien-van-gettysburg. Bản dịch dưới đây là cùng bản dịch đó,

Read on »