Posts Tagged: Sapiens

Thiền và Nhà khoa học

THIỀN VÀ NHÀ KHOA HỌC Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Có hai sự thái quá: Loại bỏ Lý tính, hay chỉ biết Lý tính. BLAISE PASCAL (1623-1662)   Lời nói đầu. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Ezra Klein với Yuval Harari, tác giả của quyển sách best seller

Read on »