Dẫn nhập sách

Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản

  PHAN CHÂU TRINH – VIỆT NAM và NHẬT BẢN Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Kinh tế Việt Nam đang chạm mức “to be or not to be”, tồn tại hay không tồn tại, có thể cất cánh hay không theo những con rồng châu Á? Không ai dám trả lời, hoặc sẽ

Read on »

Định lý cuối cùng của Fermat

  ĐỊNH LÝ CUỐI CÙNG CỦA FERMAT Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Đây là một bài toán đầy huyền bí và định mệnh, lôi cuốn không biết bao nhiêu cái đầu vĩ đại, mà còn các nhà viết sử tên tuổi. Được đặt ra bởi Pierre de Fermat thế kỷ thứ 17, bài

Read on »

Lời tựa cho Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại

  GIỚI THIỆU và CẢM NGHĨ Cho quyển Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại1 Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Dưới đây là bài viết giới thiệu quyển Cuộc cạnh tranh Chất xám vĩ đại của tác giả Ben Wildavsky, người dịch: Tô Diệu Lan, của Đại học Hoa Sen và nxb Tri Thức,

Read on »

Giới thiệu sách Louis Pasteur – Robert Koch

  PASTEUR – KOCH CUỘC ĐỌ SỨC GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ TRONG THẾ GIỚI VI SINH VẬT Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   “Khoa học không có tổ quốc, hoặc đúng hơn, tổ quốc bao gồm cả nhân loại […]. Nhưng nếu khoa học không có tổ quốc, nhà khoa học (vẫn) phải làm

Read on »

Dẫn nhập sách: Tinh thần Tự lực của Samuel Smiles

Tiểu luận dẫn nhập Đại tác phẩm TINH THẦN TỰ LỰC và sự Tự cường của Nhật Bản Minh Trị  Nguyễn Xuân Xanh   Mỗi người tự chủ, độc lập thì đất nước sẽ tự chủ, độc lập. Fukuzawa Yukichi   Chúng tôi rất hoan nghênh Ban tu thư trường Đại học Hoa Sen xuất

Read on »