Dẫn nhập sách

Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản

PHAN CHÂU TRINH – VIỆT NAM và NHẬT BẢN Nguyễn Xuân Xanh dẫn nhập Cập nhật 26/12/2022: Sau một thời gian bị giữ lại để tu chỉnh sai sót trong in ấn, nay quyển sách Phan Châu Trinh và Các tác phẩm chính luận được Nxb Trẻ cho ra thị trường.    Lời nói đầu. Kinh

Read on »

Định lý cuối cùng của Fermat

ĐỊNH LÝ CUỐI CÙNG CỦA FERMAT Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu và dẫn nhập   Cứu cánh duy nhất của nền khoa học là niềm vinh dự của trí tuệ con người. C. G. J. Jacobi 1830 Tôi bị ám ảnh bởi bài toán này đến nỗi lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó, khi

Read on »

Lời tựa cho Cuộc Cạnh Tranh Chất Xám Vĩ Đại

  CUỘC CẠNH TRANH CHẤT XÁM VĨ ĐẠI1 The Great Brain Race. How Global Universities Are Reshaping the World. Tác giả: Ben Wildavsky Giới thiệu và Cảm nghĩ Nguyễn Xuân Xanh   Lời nói đầu. Dưới đây là bài viết giới thiệu quyển Cuộc cạnh tranh Chất xám vĩ đại của tác giả Ben Wildavsky,

Read on »

Giới thiệu sách Louis Pasteur – Robert Koch

  PASTEUR – KOCH CUỘC ĐỌ SỨC GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHỔNG LỒ TRONG THẾ GIỚI VI SINH VẬT Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   “Khoa học không có tổ quốc, hoặc đúng hơn, tổ quốc bao gồm cả nhân loại […]. Nhưng nếu khoa học không có tổ quốc, nhà khoa học (vẫn) phải làm

Read on »

Dẫn nhập sách: Tinh thần Tự lực của Samuel Smiles

Tiểu luận dẫn nhập Đại tác phẩm TINH THẦN TỰ LỰC và sự Tự cường của Nhật Bản Minh Trị  Nguyễn Xuân Xanh   Mỗi người tự chủ, độc lập thì đất nước sẽ tự chủ, độc lập. Fukuzawa Yukichi   Chúng tôi rất hoan nghênh Ban tu thư trường Đại học Hoa Sen xuất

Read on »